Sponsorluk Beyanı

Kongremizin genel sponsorluk/stant katılım desteği/uydu sempozyumu desteği bulunmamaktadır ve hibrit sistem ile gerçekleşecek olan kongremizde bu desteklerle katılımcıların kayıt masrafları karşılanmayacaktır.

Ülkemizdeki ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmamış ya da izin verilmemiş ürünlerin tanıtımının yapılmayacak, ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ürünlerin Kurumca onaylanan kullanım alanları dışında tanıtımı yapılmayacak, ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ancak ülke piyasasında bulunamadığı için reçete karşılığında yurt dışından teminine Kurum tarafından izin verilen ürünlerin tanıtımı yapılmayacak ve beşeri tıbbi ürünün/ürünlerin taraflı tanıtımı yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

7. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Düzenleme Kurulu

08.07.2023

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla